OM OSS

Vår Historia

“Grunden till organisationen lades efter ett besök under min sjuksköterskeutbildning på Röda Korsets högskola hösten 2005 då jag fick möjligheten att besöka sjukhuset KCMC i Tanzania.”

“Med den svenska sjukvården som referensram var besöken minst sagt omtumlande. När sjukhusets fältverksamhet anlände till de olika byarna fylldes omgivningen omedelbart av hoppfulla människor. Alla med en stark tro och förhoppning om att bli fri från eller lindras av besvären de led av. Många av patientfallen tycktes vara till synes okomplicerade, däremot visade sig möjligheten att erhålla en adekvat behandling vara långt ifrån en självklarhet för alla. Orsakerna till detta var flera, bland annat bristande personlig ekonomi, brist på medicin/utrustning samt ett alltför överbelastat sjukvårdssystem.

Under fältbesöken fick människorna i de mest avlägsna byarna möjlighet att få sina synfel korrigerade med hjälp av glasögon. Att på plats och med egna ögon se när en nästintill blind människas liv förändras då denne plötsligt fick sin syn åter var en svårbeskrivlig men fantastiskt upplevelse. Dessvärre gällde detta inte alla. Vissa människor lämnade oss med förtvivlade och sorgsna blickarna då de av tidigare nämnda orsaker inte kunnat erhålla ett par glasögon. En fruktansvärd upplevelse. Dessa blickar sådde en önskan i mig om att en dag bidra till att förbättra dessa människors vardag.”

– Benjamin Grossmann, grundare Involvaid

Involvaid idag

Vi är en opolitisk och obunden ideell biståndsorganisation vars ändamål är att arbeta med hållbara och hälsofrämjande utvecklingsprojekt!

Idag driver organisationen flera projekt till största del på sjukhuset i Kolandoto. Våra volontärer arbetar helt ideellt och organisationen drivs av insamlade medel som till största del oavkortat går till projekten. Projekten drivs utifrån FNs hållbarhetsmål. Läs mer om hållbarhetsmålen här.
Läs mer om våra projekt här!

Projekt

Stöd arbetet
och rädda syn

Hälsa är något vi tar för givet varje dag. Var med och hjälp andra göra det samma! Tillsammans hjälper vi tusentals människor till ett bättre liv

Ge en Gåva

Läs mer om våra projekt här!

Projekt

Möt Styrelsen

Carolin Hermansson

Ordförande

Lotta Stoltz

Vice Ordförande

Simone Steinbichler

Kassör/Ledamot

Claes Nordström

Suppleant

Linda Klockar Nääs

Suppleant

Henrik Hjelmgren

Suppleant

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig!

Våra Partners

250+

Varje år stödjer vi barn som inte har den ekonomiska möjligheten att själv betala för vad en operation kostar för att få synen tillbaka. Hittills har över 250 barn fått vår hjälp.

5000+

Inom projektet Africa in Sight har det delats ut mer än 5000 glasögon till utsatta människorna i nordöstra Tanzania som lever med synfel men som saknar ekonomiska möjligheter att själv bekosta undersökningar och glasögon.

10+

Under  mer än 10 år har involvaid gett barn från familjer som befinner sig i en mycket utsatt ekonomisk situation möjligheter att gå den 10 åriga grundskolan genom att bekosta de skoluniformer och det skolmaterial som krävs i Tanzania.

Kolandoto Sjukhus

Involvaid driver projekt i norra Tanzania huvudsakligen på Kolandoto sjukhus i Kolandoto som ligger 15 mil söder om Tanzanias andra största stad Mwanza och 1,4 mil från Shinyanga i Shinyanga regionen.

Kolandoto Hospital är ett missionssjukhus som grundades 1913 av dr Nina Maynard och pastor William Maynard från USA. Idag drivs sjukhuset i privat regi av “African Inland Church Tanzania” (AICT) Sjukhuset är ett distriktssjukhus som har målet att bli ett regionsjukhus. Ett avtal  med staten tecknades 2011 för att få statligt stöd för bl.a. personalkostnader men är endast delvis genomfört.

Sjukhuset ligger i Shinyanga regionen, en av 26 administrativa regioner i Tanzania. Upptagningsområdet är 1,5 miljoner människor. Sjukhuset har ca 180 bäddar och ca 130 anställda. På sjukhuset finns en kirurgisk och medicinsk vårdavdelning, mödravård, förlossning och gynekologisk avdelning, barnavdelning,en ögonavdelning som får betecknas som regional eftersom det är den enda ögonkliniken i området som erbjuder ögonkirurgi. Här finns även en operationsavdelning, röntgen, tandvårdsenhet, laboratorium, vårdcentral och apotek. Det finns en avdelning för vård av HIV patienter. En akutavdelning är under projektering.

På området ligger också Kolandoto School of Nursing. Här utbildas undersköterskor, sjuksköterskor och laboratoriepersonal.

Sjukhusets inkomster består till största delen av patientavgifter som ska täcka personalkostnader, material och övriga löpande utgifter. AICT bekostar byggnader och underhåll av dessa. Det finns ett stort behov av donationer för att sjukhuset ska fungera.

Stöd arbetet
och rädda syn

Hälsa är något vi tar för givet varje dag. Var med och hjälp andra göra det samma! Tillsammans hjälper vi tusentals människor till ett bättre liv

Ge en Gåva

Vår medarbetare i Kolandoto

Dr. Elimeleki Katani

Doktor Katani har arbetat som läkare på sjukhuset i Kolandoto i 18 år. Han är medicinskt ansvarig på Ögonavdelningen, men sitter också med i styrelsen för sjukhusets ägare AICT, African Inland Church Tanzania, där han koordinerar de utländska kontakterna.

Under flera år var Dr Katani även sjukhuschef för Kolandoto Hospital. Dr Katani strävar efter att kunna ge människorna i Shinyangaregionen lika goda möjlighet till bra och säker vård som i västvärlden.

Att utvecklas är ett måste och till sin hjälp har han naturligtvis sjukhusledningen och övrig personal på sjukhuset.